ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าทอของจังหวัดบุรีรัมย์สู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นักวิจัย : สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อปรับปรุงศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าทอ ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ ในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ให้ทัดเทียมกับสากล และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทางการค้า ซึ่งนับวันมีแต่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าทอในกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :