ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของชนิดสัตว์น้ำ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำลำปลายมาศ
นักวิจัย : พยอม รอตมงคลดี
คำค้น : ความหลากหลายของชนิด การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สัตว์น้ำ ลุ่มน้ำลำปลายมาศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จึงควรมีการศึกษาความหลากหลายของชนิด สัตว์น้ำในลุ่มน้ำลำปลายมาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำไปประยุกต์ใช้ เช่น การเพาะเลี้ยงกุ้ง หอยหรือปลาบางชนิดเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมทั้งเพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

บรรณานุกรม :