ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนานาโนซีเมนต์คอมโพสิตสำหรับยึดฟัน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนานาโนซีเมนต์คอมโพสิตสำหรับยึดฟัน
นักวิจัย : วาสนา ฆ้องวงศ์ , คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์ , แสงเดือน ดวงดาว , พรเพ็ญ ศิริดำรง , อาจินต์ บุญเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://klc.tistr.or.th/isd/webopac.php?s=bb&t1=60629
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วาสนา ฆ้องวงศ์ , คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์ , แสงเดือน ดวงดาว , พรเพ็ญ ศิริดำรง , อาจินต์ บุญเรือง . (2558). การพัฒนานาโนซีเมนต์คอมโพสิตสำหรับยึดฟัน.
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
วาสนา ฆ้องวงศ์ , คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์ , แสงเดือน ดวงดาว , พรเพ็ญ ศิริดำรง , อาจินต์ บุญเรือง . 2558. "การพัฒนานาโนซีเมนต์คอมโพสิตสำหรับยึดฟัน".
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
วาสนา ฆ้องวงศ์ , คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์ , แสงเดือน ดวงดาว , พรเพ็ญ ศิริดำรง , อาจินต์ บุญเรือง . "การพัฒนานาโนซีเมนต์คอมโพสิตสำหรับยึดฟัน."
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2558. Print.
วาสนา ฆ้องวงศ์ , คนึงนุช แก้วทรัพย์ศักดิ์ , แสงเดือน ดวงดาว , พรเพ็ญ ศิริดำรง , อาจินต์ บุญเรือง . การพัฒนานาโนซีเมนต์คอมโพสิตสำหรับยึดฟัน. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; 2558.