ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งและสตาร์ชถั่วพื้นเมือง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งและสตาร์ชถั่วพื้นเมือง
นักวิจัย : โศรดา วัลภา , จันสุดา เรืองเต็ม , ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ , ฐิติชญา สุวรรณทัพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://klc.tistr.or.th/isd/webopac.php?s=bb&t1=60546
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โศรดา วัลภา , จันสุดา เรืองเต็ม , ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ , ฐิติชญา สุวรรณทัพ . (2558). การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งและสตาร์ชถั่วพื้นเมือง.
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
โศรดา วัลภา , จันสุดา เรืองเต็ม , ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ , ฐิติชญา สุวรรณทัพ . 2558. "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งและสตาร์ชถั่วพื้นเมือง".
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
โศรดา วัลภา , จันสุดา เรืองเต็ม , ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ , ฐิติชญา สุวรรณทัพ . "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งและสตาร์ชถั่วพื้นเมือง."
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2558. Print.
โศรดา วัลภา , จันสุดา เรืองเต็ม , ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ , ฐิติชญา สุวรรณทัพ . การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งและสตาร์ชถั่วพื้นเมือง. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; 2558.