ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อเพาะในเขตพื้นที่ราบ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อเพาะในเขตพื้นที่ราบ
นักวิจัย : ธนภักษ์ อินยอด , สุพัตรา เปี่ยมวารี , ตันติมา กำลัง , วันทนา สะสมทรัพย์ , สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา , กัลยา รัตนถาวรกิติ , ธนภัทร เติมอารมย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://klc.tistr.or.th/isd/webopac.php?s=bb&t1=6056
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนภักษ์ อินยอด , สุพัตรา เปี่ยมวารี , ตันติมา กำลัง , วันทนา สะสมทรัพย์ , สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา , กัลยา รัตนถาวรกิติ , ธนภัทร เติมอารมย์ . (2558). การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อเพาะในเขตพื้นที่ราบ.
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
ธนภักษ์ อินยอด , สุพัตรา เปี่ยมวารี , ตันติมา กำลัง , วันทนา สะสมทรัพย์ , สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา , กัลยา รัตนถาวรกิติ , ธนภัทร เติมอารมย์ . 2558. "การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อเพาะในเขตพื้นที่ราบ".
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
ธนภักษ์ อินยอด , สุพัตรา เปี่ยมวารี , ตันติมา กำลัง , วันทนา สะสมทรัพย์ , สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา , กัลยา รัตนถาวรกิติ , ธนภัทร เติมอารมย์ . "การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อเพาะในเขตพื้นที่ราบ."
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2558. Print.
ธนภักษ์ อินยอด , สุพัตรา เปี่ยมวารี , ตันติมา กำลัง , วันทนา สะสมทรัพย์ , สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา , กัลยา รัตนถาวรกิติ , ธนภัทร เติมอารมย์ . การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เห็ดโคนญี่ปุ่นเพื่อเพาะในเขตพื้นที่ราบ. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; 2558.