ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า
นักวิจัย : มนตรี แก้วดวง , สายันต์ ตันพานิช , ประสาร สวัสดิ์ซิตัง , เรวัตร จินดาเจี่ย , ประยุทธ กาวิละเวส , พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี , สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ , วิเซ็น ดวงสา , ชลธิชา นิวาสประกฤติ , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , สรวิศ แจ่มจำรูญ , บวร ตันติวรชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://klc.tistr.or.th/isd/webopac.php?s=bb&t1=59660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนตรี แก้วดวง , สายันต์ ตันพานิช , ประสาร สวัสดิ์ซิตัง , เรวัตร จินดาเจี่ย , ประยุทธ กาวิละเวส , พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี , สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ , วิเซ็น ดวงสา , ชลธิชา นิวาสประกฤติ , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , สรวิศ แจ่มจำรูญ , บวร ตันติวรชัย . (2557). การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า.
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
มนตรี แก้วดวง , สายันต์ ตันพานิช , ประสาร สวัสดิ์ซิตัง , เรวัตร จินดาเจี่ย , ประยุทธ กาวิละเวส , พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี , สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ , วิเซ็น ดวงสา , ชลธิชา นิวาสประกฤติ , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , สรวิศ แจ่มจำรูญ , บวร ตันติวรชัย . 2557. "การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า".
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
มนตรี แก้วดวง , สายันต์ ตันพานิช , ประสาร สวัสดิ์ซิตัง , เรวัตร จินดาเจี่ย , ประยุทธ กาวิละเวส , พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี , สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ , วิเซ็น ดวงสา , ชลธิชา นิวาสประกฤติ , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , สรวิศ แจ่มจำรูญ , บวร ตันติวรชัย . "การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า."
    ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2557. Print.
มนตรี แก้วดวง , สายันต์ ตันพานิช , ประสาร สวัสดิ์ซิตัง , เรวัตร จินดาเจี่ย , ประยุทธ กาวิละเวส , พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี , สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ , วิเซ็น ดวงสา , ชลธิชา นิวาสประกฤติ , จิตตา สาตร์เพ็ชร์ , สุพัตรา เปี่ยมวารี , สรวิศ แจ่มจำรูญ , บวร ตันติวรชัย . การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า. ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย; 2557.