ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
นักวิจัย : วิลาวัณย์ วิเชียรนพรัตน์ , มยุรี วรรณพินิจ , สุธาสินี โพธิสุนทร
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมป่าไม้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2013.11
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. เพื่อศึกษารูปแบบการปรับปรุงดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตสวนป่าไม้เศรษฐกิจที่สำคัญบางชนิด 2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพดินที่เหมาะสมสู่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

บรรณานุกรม :