ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่
นักวิจัย : นฤมล มาแทน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2015.38
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล มาแทน . (2558). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นฤมล มาแทน . 2558. "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นฤมล มาแทน . "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
นฤมล มาแทน . การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้จากใยไผ่. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.