ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์
นักวิจัย : ชุติมาพร วรรณวงษ์
คำค้น : สบู่ดำ (พืช) , การแยกสลายด้วยความร้อน , Jatropha curcus , Pyrolysis
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธราพงษ์ วิทิตศานต์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/49734
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์ขนาด 70 มิลลิลิตร ใช้ปริมาณน้ำมันสบู่ดำจำนวน 15 กรัม ทำการศึกษาที่ภาวะอุณหภูมิ 380-440 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา 30-60 นาที ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีร้อยละ 1-5 โดยน้ำหนัก ความดันไฮโดรเจนเริ่มต้น 1-5 บาร์ ออกแบบการทดลองโดยใช้การทดลองแบบแฟกทอเรียลสองระดับในการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อร้อยละผลได้ของผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเหลว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเหลวและองค์ประกอบที่ดีที่สุด นำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาวิเคราะห์หาปริมาณและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเหลวที่ได้ด้วยเครื่อง Simulate Distillation Gas Chromatography (DGC) หาภาวะที่เหมาะสมของการไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซี จากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม design-expert ภาวะที่เหมาะสมที่ได้ คือ ที่อุณหภูมิ 410.24 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา 30 นาที ความดันไฮโดรเจนเริ่มต้น 1 บาร์ และตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก (0.15 กรัม) ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเหลวร้อยละ 88.60 โดยน้ำหนัก และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงเหลวมีองค์ประกอบของแนฟทา เคโรซีน และดีเซล ร้อยละ 15.62 7.93 และ 40.15 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ อีกทั้งพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีองค์ประกอบหลักเป็นพวก แนฟทา(C₄–C₁₀) ดีเซล (C₁₁–C₂₂) และหมู่ฟังก์ชั่นเป็นอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีองค์ประกอบที่คล้ายองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเหลวจากปิโตรเลียม

บรรณานุกรม :
ชุติมาพร วรรณวงษ์ . (2556). ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุติมาพร วรรณวงษ์ . 2556. "ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุติมาพร วรรณวงษ์ . "ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ชุติมาพร วรรณวงษ์ . ไพโรไลซิสน้ำมันสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงเหลวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเอฟซีซีในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.