ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะสุขภาพช่องปากผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะสุขภาพช่องปากผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : รพีพรรณ ปุ้งมา , อรัญญา ศรีสุนาครัว , มาลิกา นามทรรศนีย์ , สิริญญา พลราชม
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รพีพรรณ ปุ้งมา , อรัญญา ศรีสุนาครัว , มาลิกา นามทรรศนีย์ , สิริญญา พลราชม . (2559). สภาวะสุขภาพช่องปากผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
รพีพรรณ ปุ้งมา , อรัญญา ศรีสุนาครัว , มาลิกา นามทรรศนีย์ , สิริญญา พลราชม . 2559. "สภาวะสุขภาพช่องปากผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
รพีพรรณ ปุ้งมา , อรัญญา ศรีสุนาครัว , มาลิกา นามทรรศนีย์ , สิริญญา พลราชม . "สภาวะสุขภาพช่องปากผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
รพีพรรณ ปุ้งมา , อรัญญา ศรีสุนาครัว , มาลิกา นามทรรศนีย์ , สิริญญา พลราชม . สภาวะสุขภาพช่องปากผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.