ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ในการประเมินผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ในการประเมินผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธ์ , อุ่นใจ เครือสถิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธ์ , อุ่นใจ เครือสถิตย์ . (2559). การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ในการประเมินผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธ์ , อุ่นใจ เครือสถิตย์ . 2559. "การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ในการประเมินผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธ์ , อุ่นใจ เครือสถิตย์ . "การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ในการประเมินผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธ์ , อุ่นใจ เครือสถิตย์ . การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ในการประเมินผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.