ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพบริการของผู้สำเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 17

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพบริการของผู้สำเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 17
นักวิจัย : เตือนใจ ภูสระแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เตือนใจ ภูสระแก้ว . (2559). คุณภาพบริการของผู้สำเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 17.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
เตือนใจ ภูสระแก้ว . 2559. "คุณภาพบริการของผู้สำเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 17".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
เตือนใจ ภูสระแก้ว . "คุณภาพบริการของผู้สำเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 17."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
เตือนใจ ภูสระแก้ว . คุณภาพบริการของผู้สำเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 17. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.