ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการนวดไทยต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทางกายในคนผู้ใหญ่

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการนวดไทยต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทางกายในคนผู้ใหญ่
นักวิจัย : วรางคณา ชมภูพาน , วิชัย อึงพินิจพงค์ , วิไล อึงพินิจพงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรางคณา ชมภูพาน , วิชัย อึงพินิจพงค์ , วิไล อึงพินิจพงค์ . (2559). ผลการนวดไทยต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทางกายในคนผู้ใหญ่.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
วรางคณา ชมภูพาน , วิชัย อึงพินิจพงค์ , วิไล อึงพินิจพงค์ . 2559. "ผลการนวดไทยต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทางกายในคนผู้ใหญ่".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
วรางคณา ชมภูพาน , วิชัย อึงพินิจพงค์ , วิไล อึงพินิจพงค์ . "ผลการนวดไทยต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทางกายในคนผู้ใหญ่."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
วรางคณา ชมภูพาน , วิชัย อึงพินิจพงค์ , วิไล อึงพินิจพงค์ . ผลการนวดไทยต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทางกายในคนผู้ใหญ่. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.