ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อบริการด้านต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดให้ ในปีการศึกษา 2558

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อบริการด้านต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดให้ ในปีการศึกษา 2558
นักวิจัย : สิริภักดิ์ สมใจเพ็ง , จรียา ยมศรีเคน , วรรณี วิลาชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริภักดิ์ สมใจเพ็ง , จรียา ยมศรีเคน , วรรณี วิลาชัย . (2559). ความพึงพอใจของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อบริการด้านต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดให้ ในปีการศึกษา 2558.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
สิริภักดิ์ สมใจเพ็ง , จรียา ยมศรีเคน , วรรณี วิลาชัย . 2559. "ความพึงพอใจของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อบริการด้านต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดให้ ในปีการศึกษา 2558".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
สิริภักดิ์ สมใจเพ็ง , จรียา ยมศรีเคน , วรรณี วิลาชัย . "ความพึงพอใจของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อบริการด้านต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดให้ ในปีการศึกษา 2558."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
สิริภักดิ์ สมใจเพ็ง , จรียา ยมศรีเคน , วรรณี วิลาชัย . ความพึงพอใจของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ต่อบริการด้านต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยจัดให้ ในปีการศึกษา 2558. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.