ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาวะทันตสุขภาพของเด็กประถมศึกษา กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะทันตสุขภาพของเด็กประถมศึกษา กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : จุฬนาริน วิทยวรรณกุล , วงศ์วฤณ พิชัยลักษณ์ , เปรมฤดี ศรีสังข์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฬนาริน วิทยวรรณกุล , วงศ์วฤณ พิชัยลักษณ์ , เปรมฤดี ศรีสังข์ . (2559). สภาวะทันตสุขภาพของเด็กประถมศึกษา กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
จุฬนาริน วิทยวรรณกุล , วงศ์วฤณ พิชัยลักษณ์ , เปรมฤดี ศรีสังข์ . 2559. "สภาวะทันตสุขภาพของเด็กประถมศึกษา กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
จุฬนาริน วิทยวรรณกุล , วงศ์วฤณ พิชัยลักษณ์ , เปรมฤดี ศรีสังข์ . "สภาวะทันตสุขภาพของเด็กประถมศึกษา กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
จุฬนาริน วิทยวรรณกุล , วงศ์วฤณ พิชัยลักษณ์ , เปรมฤดี ศรีสังข์ . สภาวะทันตสุขภาพของเด็กประถมศึกษา กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.