ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมขบวนการปลอดเชื่อในคลินิกทันตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมขบวนการปลอดเชื่อในคลินิกทันตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : อภิญญา ยุทธชาวิทย์ , วิระชาติ ยุทธชาวิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิญญา ยุทธชาวิทย์ , วิระชาติ ยุทธชาวิทย์ . (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมขบวนการปลอดเชื่อในคลินิกทันตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
อภิญญา ยุทธชาวิทย์ , วิระชาติ ยุทธชาวิทย์ . 2559. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมขบวนการปลอดเชื่อในคลินิกทันตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
อภิญญา ยุทธชาวิทย์ , วิระชาติ ยุทธชาวิทย์ . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมขบวนการปลอดเชื่อในคลินิกทันตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
อภิญญา ยุทธชาวิทย์ , วิระชาติ ยุทธชาวิทย์ . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมขบวนการปลอดเชื่อในคลินิกทันตกรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.