ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทอนิกส์ในเรื่องการคำนวณความแรงของเภสัชภัณฑ์และการเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทอนิกส์ในเรื่องการคำนวณความแรงของเภสัชภัณฑ์และการเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วริศรา ศรีสุริยชาญชัย , ชลธิชา อมรโรจน์วรวุฒิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วริศรา ศรีสุริยชาญชัย , ชลธิชา อมรโรจน์วรวุฒิ . (2559). การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทอนิกส์ในเรื่องการคำนวณความแรงของเภสัชภัณฑ์และการเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
วริศรา ศรีสุริยชาญชัย , ชลธิชา อมรโรจน์วรวุฒิ . 2559. "การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทอนิกส์ในเรื่องการคำนวณความแรงของเภสัชภัณฑ์และการเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
วริศรา ศรีสุริยชาญชัย , ชลธิชา อมรโรจน์วรวุฒิ . "การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทอนิกส์ในเรื่องการคำนวณความแรงของเภสัชภัณฑ์และการเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
วริศรา ศรีสุริยชาญชัย , ชลธิชา อมรโรจน์วรวุฒิ . การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทอนิกส์ในเรื่องการคำนวณความแรงของเภสัชภัณฑ์และการเตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.