ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจต่อการให้บริการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจต่อการให้บริการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558
นักวิจัย : พัชรี เอี่ยมสอาด , อรวรรณ นามมนตรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี เอี่ยมสอาด , อรวรรณ นามมนตรี . (2559). ความพึงพอใจต่อการให้บริการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
พัชรี เอี่ยมสอาด , อรวรรณ นามมนตรี . 2559. "ความพึงพอใจต่อการให้บริการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
พัชรี เอี่ยมสอาด , อรวรรณ นามมนตรี . "ความพึงพอใจต่อการให้บริการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2559. Print.
พัชรี เอี่ยมสอาด , อรวรรณ นามมนตรี . ความพึงพอใจต่อการให้บริการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2559.