ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก กับสภาวะทันตสุขภาพของหญิงมีครรภ์ในหน่อวยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลของแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก กับสภาวะทันตสุขภาพของหญิงมีครรภ์ในหน่อวยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลของแก่น
นักวิจัย : วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี , เปรมฤดี ศรีสังข์ , ปรียานุช นามพิกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี , เปรมฤดี ศรีสังข์ , ปรียานุช นามพิกุล . (2558). ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก กับสภาวะทันตสุขภาพของหญิงมีครรภ์ในหน่อวยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลของแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี , เปรมฤดี ศรีสังข์ , ปรียานุช นามพิกุล . 2558. "ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก กับสภาวะทันตสุขภาพของหญิงมีครรภ์ในหน่อวยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลของแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี , เปรมฤดี ศรีสังข์ , ปรียานุช นามพิกุล . "ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก กับสภาวะทันตสุขภาพของหญิงมีครรภ์ในหน่อวยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลของแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2558. Print.
วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี , เปรมฤดี ศรีสังข์ , ปรียานุช นามพิกุล . ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก กับสภาวะทันตสุขภาพของหญิงมีครรภ์ในหน่อวยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายโรงพยาบาลของแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2558.