ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ , ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ , วัชรพล วิวรรธ เถาว์พันธ์ , นฤมล แก้วดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ , ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ , วัชรพล วิวรรธ เถาว์พันธ์ , นฤมล แก้วดี . (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ , ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ , วัชรพล วิวรรธ เถาว์พันธ์ , นฤมล แก้วดี . 2558. "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ , ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ , วัชรพล วิวรรธ เถาว์พันธ์ , นฤมล แก้วดี . "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2558. Print.
เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ , ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ , วัชรพล วิวรรธ เถาว์พันธ์ , นฤมล แก้วดี . ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2558.