ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย

หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย
นักวิจัย : สุพัตรา วัฒนเสน , วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี , อารีรัตน์ นิรันต์สินธิรัชต์ , วรานุช ปิติพัฒน์ , มุฑิตา เลิศไพศาลสกุล , จันทร์เพ็ญ เกสรราช , อโนชา ศิลาลัย , สิริรักษ์ ภาภิรมย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัตรา วัฒนเสน , วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี , อารีรัตน์ นิรันต์สินธิรัชต์ , วรานุช ปิติพัฒน์ , มุฑิตา เลิศไพศาลสกุล , จันทร์เพ็ญ เกสรราช , อโนชา ศิลาลัย , สิริรักษ์ ภาภิรมย์ . (2558). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย.
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
สุพัตรา วัฒนเสน , วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี , อารีรัตน์ นิรันต์สินธิรัชต์ , วรานุช ปิติพัฒน์ , มุฑิตา เลิศไพศาลสกุล , จันทร์เพ็ญ เกสรราช , อโนชา ศิลาลัย , สิริรักษ์ ภาภิรมย์ . 2558. "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย".
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
สุพัตรา วัฒนเสน , วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี , อารีรัตน์ นิรันต์สินธิรัชต์ , วรานุช ปิติพัฒน์ , มุฑิตา เลิศไพศาลสกุล , จันทร์เพ็ญ เกสรราช , อโนชา ศิลาลัย , สิริรักษ์ ภาภิรมย์ . "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย."
    ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, 2558. Print.
สุพัตรา วัฒนเสน , วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี , อารีรัตน์ นิรันต์สินธิรัชต์ , วรานุช ปิติพัฒน์ , มุฑิตา เลิศไพศาลสกุล , จันทร์เพ็ญ เกสรราช , อโนชา ศิลาลัย , สิริรักษ์ ภาภิรมย์ . การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาที่ 9 จังหวัดขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่าย. ขอนแก่น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น; 2558.