ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดอจอตอลของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา

หน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดอจอตอลของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
นักวิจัย : อิสมาอีล ราโอบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อิสมาอีล ราโอบ . (2560). ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดอจอตอลของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา.
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
อิสมาอีล ราโอบ . 2560. "ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดอจอตอลของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา".
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
อิสมาอีล ราโอบ . "ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดอจอตอลของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา."
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี, 2560. Print.
อิสมาอีล ราโอบ . ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารการใช้ความรุนแรงผ่านสื่อดอจอตอลของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อแนวคิดการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา. ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี; 2560.