ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของมุสลิมในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณะสุขร่วมสมัย

หน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของมุสลิมในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณะสุขร่วมสมัย
นักวิจัย : กามารอซามัน หะยีสะมะแอ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กามารอซามัน หะยีสะมะแอ . (2560). ทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของมุสลิมในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณะสุขร่วมสมัย.
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
กามารอซามัน หะยีสะมะแอ . 2560. "ทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของมุสลิมในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณะสุขร่วมสมัย".
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
กามารอซามัน หะยีสะมะแอ . "ทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของมุสลิมในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณะสุขร่วมสมัย."
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี, 2560. Print.
กามารอซามัน หะยีสะมะแอ . ทัศนคติและการยอมรับของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของมุสลิมในการร่วมแก้ปัญหาสาธารณะสุขร่วมสมัย. ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี; 2560.