ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรี ที่สูญเสียสามีเนื่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา หมู่บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรี ที่สูญเสียสามีเนื่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา หมู่บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
นักวิจัย : คล่อง วงศ์สุขมนตรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คล่อง วงศ์สุขมนตรี . (2555). บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรี ที่สูญเสียสามีเนื่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา หมู่บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
คล่อง วงศ์สุขมนตรี . 2555. "บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรี ที่สูญเสียสามีเนื่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา หมู่บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
คล่อง วงศ์สุขมนตรี . "บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรี ที่สูญเสียสามีเนื่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา หมู่บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2555. Print.
คล่อง วงศ์สุขมนตรี . บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวของสตรี ที่สูญเสียสามีเนื่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา หมู่บ้านรอตันบาตู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2555.