ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาวะทางเศรษฐกิจ และการจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านใน จ.ปัตตานี1
นักวิจัย : ธำรงค์ อมรสกุล
คำค้น : การจัดการประมง , ทรัพยากรประมง , การประมงพื้นบ้าน , เศรษฐกิจการประมง , fisheries management , fisheries resources , small scale fisheries , fisheries economic
หน่วยงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :