ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสลายตัวของคลอโรฟิลล์และการควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะนาว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสลายตัวของคลอโรฟิลล์และการควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะนาว
นักวิจัย : สมัคร แก้วสุกแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมัคร แก้วสุกแสง . (2557). การสลายตัวของคลอโรฟิลล์และการควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะนาว.
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สมัคร แก้วสุกแสง . 2557. "การสลายตัวของคลอโรฟิลล์และการควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะนาว".
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สมัคร แก้วสุกแสง . "การสลายตัวของคลอโรฟิลล์และการควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะนาว."
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
สมัคร แก้วสุกแสง . การสลายตัวของคลอโรฟิลล์และการควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะนาว. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.