ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดโดยการผลิตอิมัลชันที่มีความคงตัวและประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดโดยการผลิตอิมัลชันที่มีความคงตัวและประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
นักวิจัย : อมรรัตน์ ถนนแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ ถนนแก้ว . (2558). การสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดโดยการผลิตอิมัลชันที่มีความคงตัวและประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ.
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว . 2558. "การสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดโดยการผลิตอิมัลชันที่มีความคงตัวและประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ".
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว . "การสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดโดยการผลิตอิมัลชันที่มีความคงตัวและประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ."
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว . การสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำมันรำข้าวสังข์หยดโดยการผลิตอิมัลชันที่มีความคงตัวและประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.