ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หลักการบริหารการปกครองกรณีศึกษา: ศอลาหุดดีนอัลอัยยูบีย์

หน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หลักการบริหารการปกครองกรณีศึกษา: ศอลาหุดดีนอัลอัยยูบีย์
นักวิจัย : อับดุลอาซิ กะลูแป , อับดุลเลาะ อุมา , อับดุลเลาะ ยูโซะ , ฮูเซน หมัดหมัน , นัสรูดิง วานิ , หาสัน มะเกะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อับดุลอาซิ กะลูแป , อับดุลเลาะ อุมา , อับดุลเลาะ ยูโซะ , ฮูเซน หมัดหมัน , นัสรูดิง วานิ , หาสัน มะเกะ . (2559). หลักการบริหารการปกครองกรณีศึกษา: ศอลาหุดดีนอัลอัยยูบีย์.
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
อับดุลอาซิ กะลูแป , อับดุลเลาะ อุมา , อับดุลเลาะ ยูโซะ , ฮูเซน หมัดหมัน , นัสรูดิง วานิ , หาสัน มะเกะ . 2559. "หลักการบริหารการปกครองกรณีศึกษา: ศอลาหุดดีนอัลอัยยูบีย์".
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี.
อับดุลอาซิ กะลูแป , อับดุลเลาะ อุมา , อับดุลเลาะ ยูโซะ , ฮูเซน หมัดหมัน , นัสรูดิง วานิ , หาสัน มะเกะ . "หลักการบริหารการปกครองกรณีศึกษา: ศอลาหุดดีนอัลอัยยูบีย์."
    ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี, 2559. Print.
อับดุลอาซิ กะลูแป , อับดุลเลาะ อุมา , อับดุลเลาะ ยูโซะ , ฮูเซน หมัดหมัน , นัสรูดิง วานิ , หาสัน มะเกะ . หลักการบริหารการปกครองกรณีศึกษา: ศอลาหุดดีนอัลอัยยูบีย์. ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี; 2559.