ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคนิคการควบคุมกระแสโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันหนึ่งเฟส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการควบคุมกระแสโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันหนึ่งเฟส
นักวิจัย : เอกวิทย์ หายักวงษ์ , วิจิตร กิณเรศ
คำค้น : การควบคุมกระแส , โครงข่ายประสาทเทียม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความนี้นำเสนอเทคนิคการควบคุมกระแสที่ต่างกัน สำหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดัน ที่ใช้ในวงจรกรองกำลังแอคทีฟแบบขนานหนึ่งเฟส โดยทำการเปรียบเทียบเทคนิคสองแบบ คือ เทคนิคการควบคุมกระแสแบบขอบเขตฮีสเตอร์รีซีส และเทคนิคการควบคุมกระแสแบบโครงข่ายประสาทเทียม ทั้งสองวิธีเป็นการควบคุมการสวิตช์ของทรานซิสเตอร์กำลังในอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส เพื่อสร้างกระแสชดเชยให้กับระบบไฟฟ้าที่มีโหลดไม่เป็นเชิงเส้น ผลการจำลองด้วยโปรแกรมMATLAB แสดงให้เห็นว่า เมื่อใช้เทคนิคแบบโครงข่ายประสาทเทียมในการควบคุมกระแส การสวิตชิ่งของทรานซิสเตอร์กำลังสามารถทำงานได้เช่นเดียวกันกับการใช้เทคนิคแบบขอบเขตฮีสเตอร์รีซีส

บรรณานุกรม :
เอกวิทย์ หายักวงษ์ , วิจิตร กิณเรศ . (2550). เทคนิคการควบคุมกระแสโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันหนึ่งเฟส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เอกวิทย์ หายักวงษ์ , วิจิตร กิณเรศ . 2550. "เทคนิคการควบคุมกระแสโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันหนึ่งเฟส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เอกวิทย์ หายักวงษ์ , วิจิตร กิณเรศ . "เทคนิคการควบคุมกระแสโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันหนึ่งเฟส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
เอกวิทย์ หายักวงษ์ , วิจิตร กิณเรศ . เทคนิคการควบคุมกระแสโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันหนึ่งเฟส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.