ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแบบการค้นคืนเชิงความหมายสำหรับความรู้ผลไม้เศรษฐกิจไทยบนฐานออนโทโลยี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแบบการค้นคืนเชิงความหมายสำหรับความรู้ผลไม้เศรษฐกิจไทยบนฐานออนโทโลยี
นักวิจัย : ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล . (2559). ตัวแบบการค้นคืนเชิงความหมายสำหรับความรู้ผลไม้เศรษฐกิจไทยบนฐานออนโทโลยี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล . 2559. "ตัวแบบการค้นคืนเชิงความหมายสำหรับความรู้ผลไม้เศรษฐกิจไทยบนฐานออนโทโลยี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล . "ตัวแบบการค้นคืนเชิงความหมายสำหรับความรู้ผลไม้เศรษฐกิจไทยบนฐานออนโทโลยี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559. Print.
ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล . ตัวแบบการค้นคืนเชิงความหมายสำหรับความรู้ผลไม้เศรษฐกิจไทยบนฐานออนโทโลยี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2559.