ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของเจลาติน โดยใช้เทคนิค Liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS) ร่วมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของเจลาติน โดยใช้เทคนิค Liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS) ร่วมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์
นักวิจัย : สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : ฮาลาล
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธวัฒน์ เบญจกุล . (). การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของเจลาติน โดยใช้เทคนิค Liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS) ร่วมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธวัฒน์ เบญจกุล . . "การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของเจลาติน โดยใช้เทคนิค Liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS) ร่วมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธวัฒน์ เบญจกุล . "การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของเจลาติน โดยใช้เทคนิค Liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS) ร่วมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุทธวัฒน์ เบญจกุล . การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของเจลาติน โดยใช้เทคนิค Liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS) ร่วมกับการย่อยสลายด้วยเอนไซม์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .