ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการเก็บและรูปแบบการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ ที่เกิดจากการสัมผัสบนระเบิดแสวงเครื่อง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการเก็บและรูปแบบการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ ที่เกิดจากการสัมผัสบนระเบิดแสวงเครื่อง
นักวิจัย : ฐิติกา กิจพิพิธ , ภูวดล ธนะเกียรติไกร , ภูวดล ธนะเกียรติไกร
คำค้น : Improvised Explosive Device, touch DNA, STR genotyping, DNA collection, direct PCR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติกา กิจพิพิธ , ภูวดล ธนะเกียรติไกร , ภูวดล ธนะเกียรติไกร . (2557). การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการเก็บและรูปแบบการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ ที่เกิดจากการสัมผัสบนระเบิดแสวงเครื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติกา กิจพิพิธ , ภูวดล ธนะเกียรติไกร , ภูวดล ธนะเกียรติไกร . 2557. "การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการเก็บและรูปแบบการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ ที่เกิดจากการสัมผัสบนระเบิดแสวงเครื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฐิติกา กิจพิพิธ , ภูวดล ธนะเกียรติไกร , ภูวดล ธนะเกียรติไกร . "การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการเก็บและรูปแบบการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ ที่เกิดจากการสัมผัสบนระเบิดแสวงเครื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ฐิติกา กิจพิพิธ , ภูวดล ธนะเกียรติไกร , ภูวดล ธนะเกียรติไกร . การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการเก็บและรูปแบบการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอมนุษย์ ที่เกิดจากการสัมผัสบนระเบิดแสวงเครื่อง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.