ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก
นักวิจัย : วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล , เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร , ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร , จุฑานัฎ แก้วบำรุง , จิตตรียา ตันสกุล , ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร , จิตตรียา ตันสกุล , จุฑานัฎ แก้วบำรุง , เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
คำค้น : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล , เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร , ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร , จุฑานัฎ แก้วบำรุง , จิตตรียา ตันสกุล , ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร , จิตตรียา ตันสกุล , จุฑานัฎ แก้วบำรุง , เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร . (). สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล , เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร , ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร , จุฑานัฎ แก้วบำรุง , จิตตรียา ตันสกุล , ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร , จิตตรียา ตันสกุล , จุฑานัฎ แก้วบำรุง , เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร . . "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล , เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร , ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร , จุฑานัฎ แก้วบำรุง , จิตตรียา ตันสกุล , ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร , จิตตรียา ตันสกุล , จุฑานัฎ แก้วบำรุง , เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร . "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล , เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร , ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร , จุฑานัฎ แก้วบำรุง , จิตตรียา ตันสกุล , ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร , จิตตรียา ตันสกุล , จุฑานัฎ แก้วบำรุง , เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร . สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .