ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการปลูกพืชอินทรีย์ ปีที่ 2

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการปลูกพืชอินทรีย์ ปีที่ 2
นักวิจัย : ผานิตย์ นาขยัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผานิตย์ นาขยัน . (2559). การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการปลูกพืชอินทรีย์ ปีที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผานิตย์ นาขยัน . 2559. "การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการปลูกพืชอินทรีย์ ปีที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผานิตย์ นาขยัน . "การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการปลูกพืชอินทรีย์ ปีที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559. Print.
ผานิตย์ นาขยัน . การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการปลูกพืชอินทรีย์ ปีที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2559.