ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดน้ำเสียจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรโดยใช้ข้าวเป็นพืชโผล่พ้นน้ำในระบบบึงประดิษฐ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดน้ำเสียจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรโดยใช้ข้าวเป็นพืชโผล่พ้นน้ำในระบบบึงประดิษฐ์
นักวิจัย : พัฒน์ โกจินอก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัฒน์ โกจินอก . (2559). การบำบัดน้ำเสียจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรโดยใช้ข้าวเป็นพืชโผล่พ้นน้ำในระบบบึงประดิษฐ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พัฒน์ โกจินอก . 2559. "การบำบัดน้ำเสียจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรโดยใช้ข้าวเป็นพืชโผล่พ้นน้ำในระบบบึงประดิษฐ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พัฒน์ โกจินอก . "การบำบัดน้ำเสียจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรโดยใช้ข้าวเป็นพืชโผล่พ้นน้ำในระบบบึงประดิษฐ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559. Print.
พัฒน์ โกจินอก . การบำบัดน้ำเสียจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรโดยใช้ข้าวเป็นพืชโผล่พ้นน้ำในระบบบึงประดิษฐ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2559.