ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองการพัฒนาประสิทธิภาพการขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างสำหรับอาคารการศึกษาและวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยAEC

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองการพัฒนาประสิทธิภาพการขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างสำหรับอาคารการศึกษาและวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยAEC
นักวิจัย : ภูวนาท ฟักเกตุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภูวนาท ฟักเกตุ . (2559). แบบจำลองการพัฒนาประสิทธิภาพการขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างสำหรับอาคารการศึกษาและวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยAEC.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภูวนาท ฟักเกตุ . 2559. "แบบจำลองการพัฒนาประสิทธิภาพการขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างสำหรับอาคารการศึกษาและวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยAEC".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภูวนาท ฟักเกตุ . "แบบจำลองการพัฒนาประสิทธิภาพการขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างสำหรับอาคารการศึกษาและวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยAEC."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559. Print.
ภูวนาท ฟักเกตุ . แบบจำลองการพัฒนาประสิทธิภาพการขอจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างสำหรับอาคารการศึกษาและวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยAEC. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2559.