ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผักพื้นบ้าน:มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษา ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผักพื้นบ้าน:มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษา ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : วราภรณ์ งามสมสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ งามสมสุข . (2559). ผักพื้นบ้าน:มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษา ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราภรณ์ งามสมสุข . 2559. "ผักพื้นบ้าน:มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษา ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราภรณ์ งามสมสุข . "ผักพื้นบ้าน:มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษา ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559. Print.
วราภรณ์ งามสมสุข . ผักพื้นบ้าน:มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษา ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2559.