ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต้นแบบไมโครเอนแคปซูเลทน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่นที่ถูกห่อหุ้มโดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต้นแบบไมโครเอนแคปซูเลทน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่นที่ถูกห่อหุ้มโดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น
นักวิจัย : รัฐพงศ์ ปกแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . (2559). การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต้นแบบไมโครเอนแคปซูเลทน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่นที่ถูกห่อหุ้มโดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . 2559. "การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต้นแบบไมโครเอนแคปซูเลทน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่นที่ถูกห่อหุ้มโดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . "การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต้นแบบไมโครเอนแคปซูเลทน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่นที่ถูกห่อหุ้มโดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559. Print.
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต้นแบบไมโครเอนแคปซูเลทน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่นที่ถูกห่อหุ้มโดยใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2559.