ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชา และสีผสมอาหารจากฝาง :พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชา และสีผสมอาหารจากฝาง :พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
นักวิจัย : เยาวนิตย์ ธาราฉาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เยาวนิตย์ ธาราฉาย . (2559). การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชา และสีผสมอาหารจากฝาง :พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เยาวนิตย์ ธาราฉาย . 2559. "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชา และสีผสมอาหารจากฝาง :พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เยาวนิตย์ ธาราฉาย . "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชา และสีผสมอาหารจากฝาง :พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559. Print.
เยาวนิตย์ ธาราฉาย . การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชา และสีผสมอาหารจากฝาง :พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2559.