ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์และความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหงือกของสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากใบมะม่วงหิมพานต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์และความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหงือกของสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากใบมะม่วงหิมพานต์
นักวิจัย : วิไลรัตน์ วรภมร , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล , เขมรัฐ เขมวงศ์ , เขมรัฐ เขมวงศ์ , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลรัตน์ วรภมร , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล , เขมรัฐ เขมวงศ์ , เขมรัฐ เขมวงศ์ , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล . (2556). การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์และความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหงือกของสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากใบมะม่วงหิมพานต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิไลรัตน์ วรภมร , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล , เขมรัฐ เขมวงศ์ , เขมรัฐ เขมวงศ์ , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล . 2556. "การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์และความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหงือกของสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากใบมะม่วงหิมพานต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิไลรัตน์ วรภมร , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล , เขมรัฐ เขมวงศ์ , เขมรัฐ เขมวงศ์ , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล . "การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์และความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหงือกของสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากใบมะม่วงหิมพานต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
วิไลรัตน์ วรภมร , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล , เขมรัฐ เขมวงศ์ , เขมรัฐ เขมวงศ์ , ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล . การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์และความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเหงือกของสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากใบมะม่วงหิมพานต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.