ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและประเมินการบูรณาการทางสังคมในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและประเมินการบูรณาการทางสังคมในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้.
นักวิจัย : ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ . (2556). การศึกษาและประเมินการบูรณาการทางสังคมในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ . 2556. "การศึกษาและประเมินการบูรณาการทางสังคมในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ . "การศึกษาและประเมินการบูรณาการทางสังคมในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์ . การศึกษาและประเมินการบูรณาการทางสังคมในสถานศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.