ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ

หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ
นักวิจัย : วิชัย โอภานุกุล
คำค้น : อ้อย , เครื่องจักรกลอ้อย
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://aglib.doa.go.th/
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชัย โอภานุกุล . (2560). โครงการวิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
วิชัย โอภานุกุล . 2560. "โครงการวิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
วิชัย โอภานุกุล . "โครงการวิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2560. Print.
วิชัย โอภานุกุล . โครงการวิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2560.