ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากลำต้นดาหลาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากลำต้นดาหลาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวัดนราธิวาส
นักวิจัย : ดาริกา ดาวจันอัด , อนันต์ อักษรศรี , นลินี จาริกภากร , ธัชธาวินท์ สะรุโณ , สันท์ ถีราวุฒิ , ฉัตรชัย กิตติไพศาล , วิภาลัย พุตจันทึก , สุนีย์ สันหมุด , เอมอร เพชรทอง
คำค้น : Dahla (Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith) , stalk , fiber extracting , Narathiwat province
หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดาริกา ดาวจันอัด , อนันต์ อักษรศรี , นลินี จาริกภากร , ธัชธาวินท์ สะรุโณ , สันท์ ถีราวุฒิ , ฉัตรชัย กิตติไพศาล , วิภาลัย พุตจันทึก , สุนีย์ สันหมุด , เอมอร เพชรทอง . (2558). การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากลำต้นดาหลาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวัดนราธิวาส.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
ดาริกา ดาวจันอัด , อนันต์ อักษรศรี , นลินี จาริกภากร , ธัชธาวินท์ สะรุโณ , สันท์ ถีราวุฒิ , ฉัตรชัย กิตติไพศาล , วิภาลัย พุตจันทึก , สุนีย์ สันหมุด , เอมอร เพชรทอง . 2558. "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากลำต้นดาหลาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวัดนราธิวาส".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
ดาริกา ดาวจันอัด , อนันต์ อักษรศรี , นลินี จาริกภากร , ธัชธาวินท์ สะรุโณ , สันท์ ถีราวุฒิ , ฉัตรชัย กิตติไพศาล , วิภาลัย พุตจันทึก , สุนีย์ สันหมุด , เอมอร เพชรทอง . "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากลำต้นดาหลาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวัดนราธิวาส."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558. Print.
ดาริกา ดาวจันอัด , อนันต์ อักษรศรี , นลินี จาริกภากร , ธัชธาวินท์ สะรุโณ , สันท์ ถีราวุฒิ , ฉัตรชัย กิตติไพศาล , วิภาลัย พุตจันทึก , สุนีย์ สันหมุด , เอมอร เพชรทอง . การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดาหลาในเชิงพาณิชย์ด้วยการสกัดเส้นใยจากลำต้นดาหลาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทอผ้า ในจังหวัดนราธิวาส. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; 2558.