ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Curvier, 1830) วัยรุ่นให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารต่างชนิด

หน่วยงาน กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Curvier, 1830) วัยรุ่นให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารต่างชนิด
นักวิจัย : ปริญญา สุทธินนท์ , สมพิศ แย้มเกษม , รินปวีร์ เกตุมณี
คำค้น : อาหาร , ปลาการ์ตูนส้มขาว , พ่อแม่พันธุ์
หน่วยงาน : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา สุทธินนท์ , สมพิศ แย้มเกษม , รินปวีร์ เกตุมณี . (2556). การเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Curvier, 1830) วัยรุ่นให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารต่างชนิด.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
ปริญญา สุทธินนท์ , สมพิศ แย้มเกษม , รินปวีร์ เกตุมณี . 2556. "การเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Curvier, 1830) วัยรุ่นให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารต่างชนิด".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
ปริญญา สุทธินนท์ , สมพิศ แย้มเกษม , รินปวีร์ เกตุมณี . "การเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Curvier, 1830) วัยรุ่นให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารต่างชนิด."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ, 2556. Print.
ปริญญา สุทธินนท์ , สมพิศ แย้มเกษม , รินปวีร์ เกตุมณี . การเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Curvier, 1830) วัยรุ่นให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารต่างชนิด. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ; 2556.