ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ที่เสริม Chaetoceros sp. และ Nannochloropsis sp. ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน

หน่วยงาน กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ที่เสริม Chaetoceros sp. และ Nannochloropsis sp. ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน
นักวิจัย : ก่อเกียรติ กูลแก้ว , มนทกานติ ท้ามติ้น , สำรวย ชุมวรฐายี , ปิยาลัย เหมทานนท์
คำค้น : ปูม้า , Chaetoceros sp. , Nannochloropsis sp. , โรติเฟอร์ (Rotifer) , ไรน้ำเค็ม (Brine shrimp)
หน่วยงาน : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ก่อเกียรติ กูลแก้ว , มนทกานติ ท้ามติ้น , สำรวย ชุมวรฐายี , ปิยาลัย เหมทานนท์ . (2555). การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ที่เสริม Chaetoceros sp. และ Nannochloropsis sp. ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
ก่อเกียรติ กูลแก้ว , มนทกานติ ท้ามติ้น , สำรวย ชุมวรฐายี , ปิยาลัย เหมทานนท์ . 2555. "การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ที่เสริม Chaetoceros sp. และ Nannochloropsis sp. ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
ก่อเกียรติ กูลแก้ว , มนทกานติ ท้ามติ้น , สำรวย ชุมวรฐายี , ปิยาลัย เหมทานนท์ . "การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ที่เสริม Chaetoceros sp. และ Nannochloropsis sp. ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ, 2555. Print.
ก่อเกียรติ กูลแก้ว , มนทกานติ ท้ามติ้น , สำรวย ชุมวรฐายี , ปิยาลัย เหมทานนท์ . การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ที่เสริม Chaetoceros sp. และ Nannochloropsis sp. ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ; 2555.