ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของม้าน้ำ และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES

หน่วยงาน กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของม้าน้ำ และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES
นักวิจัย : อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ , รัตนาวลี พูลสวัสดิ์
คำค้น : ม้าน้ำ , การแพร่กระจาย , ความหลากหลายทางพันธุกรรม , เครื่องหมายดีเอ็นเอ
หน่วยงาน : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ , รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ . (2559). ความหลากหลายของม้าน้ำ และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ , รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ . 2559. "ความหลากหลายของม้าน้ำ และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ , รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ . "ความหลากหลายของม้าน้ำ และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ, 2559. Print.
อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ , รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ . ความหลากหลายของม้าน้ำ และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ; 2559.