ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิจัย : ฐิติพร ศุภนิรันดร์ , นพรัตน์ นาสุชล
คำค้น : แหล่งและฤดูวางไข่ , ปลาเศรษฐกิจ , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงาน : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติพร ศุภนิรันดร์ , นพรัตน์ นาสุชล . (2557). แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
ฐิติพร ศุภนิรันดร์ , นพรัตน์ นาสุชล . 2557. "แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
ฐิติพร ศุภนิรันดร์ , นพรัตน์ นาสุชล . "แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ, 2557. Print.
ฐิติพร ศุภนิรันดร์ , นพรัตน์ นาสุชล . แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ; 2557.