ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิจัย : อุดมสิน อักษรผอบ , ชุมโชค สิงหราชัย , พัชรี พันธุเล่ง
คำค้น : สัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อน , ความชุกชุม , การแพร่กระจาย , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , marine economic larvae , abundance , distribution , Prachuap Khiri Khan province
หน่วยงาน : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุดมสิน อักษรผอบ , ชุมโชค สิงหราชัย , พัชรี พันธุเล่ง . (2558). ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
อุดมสิน อักษรผอบ , ชุมโชค สิงหราชัย , พัชรี พันธุเล่ง . 2558. "ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
อุดมสิน อักษรผอบ , ชุมโชค สิงหราชัย , พัชรี พันธุเล่ง . "ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ, 2558. Print.
อุดมสิน อักษรผอบ , ชุมโชค สิงหราชัย , พัชรี พันธุเล่ง . ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ; 2558.