ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการขยายเขตมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการขยายเขตมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิจัย : สุชาติ แสงจันทร์ , ศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม
คำค้น : แนวทางการขยายเขต , มาตรการอนุรักษ์ , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , guideline for expansion , conservation measures , Prachuap Khiri Khan province
หน่วยงาน : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาติ แสงจันทร์ , ศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม . (2558). แนวทางการขยายเขตมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
สุชาติ แสงจันทร์ , ศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม . 2558. "แนวทางการขยายเขตมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
สุชาติ แสงจันทร์ , ศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม . "แนวทางการขยายเขตมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ, 2558. Print.
สุชาติ แสงจันทร์ , ศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม . แนวทางการขยายเขตมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ; 2558.