ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิจัย : ศักดิ์ดา วังฉาย , อุดมสิน อักษรผอบ , นันทชัย บุญจร
คำค้น : ทรัพยากรและการประมง , เครื่องมือประมงพาณิชย์ , ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงาน : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศักดิ์ดา วังฉาย , อุดมสิน อักษรผอบ , นันทชัย บุญจร . (2558). ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
ศักดิ์ดา วังฉาย , อุดมสิน อักษรผอบ , นันทชัย บุญจร . 2558. "ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ.
ศักดิ์ดา วังฉาย , อุดมสิน อักษรผอบ , นันทชัย บุญจร . "ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ, 2558. Print.
ศักดิ์ดา วังฉาย , อุดมสิน อักษรผอบ , นันทชัย บุญจร . ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมงจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ; 2558.